Jonathan sits on a chair. Garage-tattoo on his hand.

Jobba på Garage

Ett par extra händer är alltid värdefullt för oss och sökandet efter fler medarbetare pågår hela tiden.

Kunskap. Vi på Garage älskar kunskap. Det är kraftfullt och vackert i sin ädlaste form.
Vilja. Viljan att lära och att arbeta.
Det värdesätter vi mer än något annat.

Så, innehar Du viljan och kunskapen?
Välkommen att höra av dig till oss!

hej@garagetihjo.se